Parkovací domy

Parkování osobních vozidel je termínem, který v poslední době rezonuje naší společností. Horké téma pro všechny pražské obvody, větší i menší města v České republice je klíčovým prvkem pro plynulost osobní dopravy ve městech a je podstatné konstatovat, že pro parkovací objekty máme konstrukční řešení. Po změně normy v roce 2012 jsme vyvinuli koncept půdorysného řešení, který odpovídá stále větším požadavkům na zvětšující se osobní vozidla typu MPV nebo SUV. Naše konstrukce je založena na minimálním rozponu parkovací „ulice“ 16m. Kdy příčné parkovací místo, ulice a další stání je konstrukčně řešeno bez vnitřní podpory a tedy nedochází ke kolizím při otevírání dveří vozidel a vystupování z vozidla.
Systém využívá dutinového předpjatého stropu HCE a doplňuje ho o prvky vyrovnávacích ramp, svodidlových stěn a komunikačních jader. Systém podpůrných průvlaků je uložen vždy podélně a jednotlivá podlaží jsou oproti sobě navzájem posunuta výškově o polovinu podlaží. Možnost dalších doplňkových funkcí v objektech jako jsou střešní nástavby a sportovní plochy včetně zeleně a dále možnost kombinace s dalšími funkčními prvky služeb, administrativní, zdravotních i obytných prostor. V neposlední řadě je prioritou prefabrikovaných konstrukcí vysoká chemická odolnost, vysoká požární odolnost a nízké (prakticky žádné) nároky na údržbu konstrukce. Výhodou je i rezerva na další funkce a plochy a možnost řešení vícepodlažního parkování jak v nadzemní tak v podzemní části staveb.

Výhodou našeho parkovacího systému jsou nízká pořizovací cena na jedno konstrukce, dále volný parkovací půdorys, dodávka systému včetně vyrovnávacích a vjezdových ramp. Možnost doplnění systému o prefabrikované schodišťové a výtahové šachty v identickém materiálovém provedení.

 

Reference parkovacích domů

  • Parkovací dům Protěž – Praha 4
  • Parkovací dům Chodov – Praha 4
  • Polyfunkční dům s převahou parkování U koně – Beroun
  • Parkovací etáž Tuchoměřice – Praha 6

Prefabrikované prvky pro parkovací domy

  • Stropní panely HCE – předpjaté dutinové prvky
  • Obrubové průvlaky a ztužidla
  • Schodišťové věže a výtahové šachty
  • Ztužující stěny
  • Vyrovnávací rampy a svodidla
  • Grafické betony a fasádní prvky

Koncepční studie parkování pro 500 vozidel ke stažení ZDE