Výrobní a speciální stavby

Prostor a jeho variabilita je klíčovým prvkem pro moderní výrobu.

Nabízíme řešení pro prakticky všechny výrobní provozy bez ohledu na charakter vnitřního prostředí, zatížení a návaznosti na technologické části nebo zatížení vibracemi, teplou nebo agresivními látkami. Naše prvky naleznete v automobilové výrobě stejně jako v potravinářství nebo obráběcím průmyslu.