Logistické a skladovací stavby

Ať už jako vestavby do jiných provozů, tak jako samostatně stojící administrativní objekty jsou předmětem našich dodávek.

Výrobní program pro administrativní budovy zahrnuje prvky sloupů, průvlaků, stropní dutinové předpjaté panely, výtahové šachty, schodiště a stěnové prvky zavětrování a další. Rychlost a přesnost prefabrikace je vhodnou alternativou k monolitickým konstrukcím nebo jejich doplňkem.