Sídlo společnosti

H.A.N.S. prefa, a.s,
Holušická 2253/1
148 00 Praha 4

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B, číslo vložky 1568

Tel.:
Fax.:
E-mail:
E-mail:
+420 325 510 011, 21
+420 325 553 602
info@hansprefa.cz
info@hans.cz

www.hansprefa.cz
www.hans.cz

Statutarní zástupce
Ing. arch. Jan Jarolímek
místopředseda představenstva společnosti

Mob.:
Fax.:
E-mail:
+420 724 176 967
+420 325 553 602
jarolimek.jan@hans.cz