Výrobní závod Lysá nad Labem

Jedličkova 1190/1
289 22 Lysá nad Labem

Výrobní ředitel společnosti
Ing. Martin Janík

Mob.:
E-mail:
+420 724 090 375
janik@hansprefa.cz

Obchodní oddělení
Bc. Vojtěch Tangl
Ředitel ochodního oddělení PREFA H.A.N.S. Lysá nad Labem

Mob.:
Tel.:
Fax.:
E-mail:
+420 724 060 157
+420 325 510 037
+420 325 553 602
tangl@hansprefa.cz

Popis závodu a detailní kontakty