Sídlo společnosti

sidlo praha
H.A.N.S. stavby, a.s.
Holušická 2253/1
148 00 Praha 11

IČ: 27124355
DIČ: CZ27124355

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B, číslo vložky 9157

ID datové schránky: 6h5ec2a

tel: +420 267 910 990
GSM: +420 602 383 658
fax: +420 267 910 992

www.hans.cz
E-mail: info@hans.cz


Výrobní závod Malá Čeperka

spolecnost foto
Průmyslový areál Malá Čeperka
533 44 Staré Ždánice

Výrobní ředitel
Radek Kiselovič

Mob.:
E-mail:
+420 602 214 382
kiselovic@hans.cz


Výrobní závod Lysá nad Labem

lysa zavod
Jedličkova 1190/1
289 22 Lysá nad Labem

Výrobní ředitel
Ing. Martin Janík

Mob.:
E-mail:
+420 724 090 375
janik@hansprefa.cz