Sídlo společnosti

sidlo praha
H.A.N.S. stavby, a.s.
Holušická 2253/1
148 00 Praha 11

IČ: 27124355
DIČ: CZ27124355

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B, číslo vložky 9157

tel: +420 267 910 990
GSM: +420 602 383 658
fax: +420 267 910 992
www.hansprefa.cz
www.hans.cz

Tel.:
Fax.:
E-mail:
E-mail:
+420 325 510 011, 21
+420 325 553 602
info@hansprefa.cz
info@hans.cz

Statutarní zástupce
Ing. arch. Jan Jarolímek
místopředseda představenstva společnosti

Mob.:
Fax.:
E-mail:
+420 724 176 967
+420 325 553 602
jarolimek.jan@hans.cz


Výrobní závod Malá Čeperka

spolecnost foto
Průmyslový areál Malá Čeperka
533 44 Staré Ždánice

Výrobní ředitel
Radek Kiselovič

Mob.:
E-mail:
+420 602 214 382
kiselovic@hans.cz


Výrobní závod Lysá nad Labem

lysa zavod
Jedličkova 1190/1
289 22 Lysá nad Labem

Výrobní ředitel
Ing. Martin Janík

Mob.:
E-mail:
+420 724 090 375
janik@hansprefa.cz


Obchodní ředitel
Bc. Vojtěch Tangl

Mob.:
Tel.:
Fax.:
E-mail:
+420 724 060 157
+420 325 510 037
+420 325 553 602
tangl@hansprefa.cz

Virtuální prohlídka