OBCHODNÍ CENTRUM EDEN PRAHA 10 - VRŠOVICE

Investor: 
Generální dodavatel:
Realizace:
Investiční objem:
CARREFOUR / TESCO
STRABAG a.s.
2004
120.000 tis. Kč  

 

Ještě pro společnost Carrefour jako hlavního nájemce objektu vršovického centra Eden jsme vyrobili, dodali a smontovali prefabrikované prvky do unikátní kombinované konstrukce obchodního centra. Železobetonové prvky prefabrikátů stropních konstrukcí jsou podepřeny monolitickými sloupy a celek je dodatečně monoliticky ztužen. Samostatnou prefabrikovanou část tvoří nosná konstrukce multikina a nadzemních část retailové části. Konstrukce je pozoruhodná kombinací obou postupů a to jak monolitické konstrukce, tak železobetonové prefabrikované konstrukce. Spojením obou technik lze realizovat stavební objekt jak s vysokou únosností stropní konstrukce, tak s nároky na vysoké rozpony a omezení svislých podpor.

 

 

zpět