PARKOVACÍ DŮM S POLYFUNKČNÍM VYUŽITÍM U KONĚ – BEROUN

ZKLIDNĚNÍ MĚSTSKÉHO CENTRA, ATRAKTIVNĚNÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB

Významné komerční prostory v parteru a na střeše, zeleň součástí stavby

zpět